Author: blogadmin

Niezabezpieczone pożyczki i upadłość Pożyczki bez zabezpieczenia są znacznie łatwiejsze do zwolnienia w drodze upadłości niż pożyczki zabezpieczone. Rozdział 7 upadłości może wyeliminować większość niezabezpieczonego długu. W niektórych przypadkach sąd upadłościowy może postanowić, że niektóre z Twoich aktywów zostaną zlikwidowane w celu spłaty długów. Jednakże przepisy o prawie upadłościowym oferują zwolnienia, aby chronić większość Twoich…

Read More Niezabezpieczone pożyczki i upadłość